maj 232018
 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne byde jer velkommen til årets sidste møde tirsdag den 29. maj.

På mødet i går var der lidt forvirring, da enkelte ikke havde forstået at vi havde dette afsluttende møde
og det har da heller ikke stået i kalenderen på hjemmesiden.
Det er bestyrelsens aften, derfor har cafégrupperne ikke fået det skrevet ind.

Vi afslutter året med offentliggørelsen af vores digitale sommerkonkurrence.
Vi starter som sædvane mødet kl. 19:30.

På bestyrelsens vegne 
Hilsen Søren