softproofing af billeder inden print

 

Kære venner,

Det har vist sig at mange har yderst svært ved at softproofe deres billeder, selv om det blev gennemgået ved en mødeaften.
Derfor denne korte vejledning.
Jeg vil understrege, at denne gennemgang ikke er nogen facitliste.
Softproofing skal foretages med omtanke – hvert billede vil fremstå forskelligt og skal ikke have nøjagtigt samme behandling.
Herunder er nogle af de værktøjer og tricks, jeg har tillagt mig og bruger i det daglige.
Hvis I slår op på nettet vil I finde mange forklaringer på “Soft Proofing” – en af dem er fra Juliane Kost  http://tv.adobe.com/watch/whats-new-in-lightroom-4/soft-proofing-images/
Der er udarbejdet til LR version 4, men ikke desto mindre værd at se.
I denne tutorial behandles “kun” de farver som falder uden for printeren/papirets farverum og
ikke det specifikke med at få billedet til at ligne skærmen, når billedet er printet.
Den teknik jeg er nået frem til er som følger:
Når I skal Soft Proofe et billede, clicker I på “Soft Proofing” og på firkanterne YY (nederst til venstre)
dernæst indsætter i printerpapirets profil under “Profile” (øverst til højre), clicker “Simulate Paper & Ink” og “Perseptual”
Nu kan I se, at de to versioner af billedet ikke er ens. Det til højre har ikke så megen kontrast og sortpunktet er ikke rigtigt (det sorte er ikke sort).
Derfor skal der justeresindtil de to billeder ligner hinanden – eller er meget tæt på hinanden, da det ikke altid kan lade sig gøre.
I skal være opmærksomme på, at hver type papir er forskelligt fra en anden type.
soft3
Nu skal der justeres, men samme øjeblik I rør en af skyderne,
popper der et vindue op med forespørgsel om I vil danne en kopi til softproofing
Click på “Create Proof Copy”
soft2
Nu skal I så justere på de forskellige skydere indtil de to billeder er nogenlunde ens.
Det sværeste er at få den sorte rigtig sort.
Med dette papir – Hahnemuhle Luster – tager jeg først fat på “Tone Curve” (den skrå streg i nederste højre hjørne)
Punktet på kurven nederst til venstre flytter jeg pr erfaring med papiret til omkring 5-6 % (dvs en lille tand til højre)
Derefter justeres de forskellige skydere, så billederne er nogenlunde ens
soft4
I dette tilfælde med det aktuelle billede, har jeg justeret på følgende skydere:
                        fra              til
Temp                0               +1
Tint                   0               – 7
Exposure         0               + 0,35
Contrast       + 28             + 39
Highlights     – 8                – 10
Shaddows   + 12             + 52
Whites            0               + 9
Blacks            0                  0
Clearity          0                  0
Vibrance        0                – 5
Saturation     0                – 13
Det er lidt specielt for hvert billede – normalt skal der ikke så mange justeringer til for at print er lig skærmbilledet.
og igen, dette er ingen fasitliste.
Læg mærke til at filens navn er ændret, så den angiver hvilker papir den er/skal printes med
soft1
Den proofede kopi kan altid gemmes til senere brug, LR ændrer intet i original billedet.
God fornøjelse med at printe jeres pragtfulde billeder.
Hilsen
Søren