Struktur 2014

 

 

LF Struktur 2014

Bilag til beslutningsforslaget ”Fornyelse”

Etablering af selvstyrende fokusgrupper:

Søsætning af de forskellige selvstyrende fokusgrupper foregår altid på sæsonens første cafemøde.
For 2014-2015 sæsonen er det den 9/9 2014 – se udsendte agenda på hjemmesiden.
Grupperne mødes på kanten af bordet eller hvor der ellers er plads i klublokalerne. Der kan nokforventes lidt ventetid ind imellem dannelsen af de forskellige grupper da de fleste medlemmer har meldt sig til 2 eller flere grupper . (se maj-grupperne også vedhæftet).

En startagenda i gruppen kunne som inspiration være flg.: Dagens opgave…

Den tovholder T eller Tovholdermakker TM der meldte sig frivilligt i maj 2014 åbner mødet.

 • Gruppen vælger på demokratisk vis en T og TM, som måske ikke overraskende bliver defrivillige fra maj tilmeldingen, men der kunne jo være andre der trængte sig på J eller nogen
  der havde mistet lysten.
 • Med T som ordstyrer og f.eks. TM som referent til at nedfælde de forskellige beslutninger
  debatteres gruppens fremtid: Hvad vil vi sammen, hvordan, herunder omfang, potentielt
  indhold af aktiviteter, mødested(er) i klubben eller privat, mødefrekvens, via nettet eller øje til øje.
  Andre punkter kunne være kommunikationsform, skal der oprettes en Flick gruppe
  hvor der kan udveksles og debatteres billeder ? behov fra for hjælp fra klubben f.eks. fra
  fotoskolen eller konkurrenceskolen. Tilbud om indlæg til cafegrupperne etc. osv. – ja alt kan
  jo lade sig gøre.
 • Er der enighed (sådan nogenlunde) og håndslag på at gruppen NU eksisterer, mail-
  kommunikeres resultatet inklusive navnene på gruppens T og TM og øvrige medlemmer til
  bestyrelsen og Ove der i startperioden er jordemoder og supporter for alle grupperne.
 • Gruppen præsenterer sig selv kort (ca. 5 min) ved T eller TM eller stedfortræder på klubbens
  kick-off aften den 30/9 – herefter er det ren fornøjelse 🙂

Nogle måske praktiske kommentarer:

 • Det er ikke vigtigt at man afholder et ganske bestemt antal møder eller aktiviteter pr.
  uge/måned/kvartal/tertial men at der er en vis fremdrift og at der ”sker noget” i gruppen
  om medlemmerne er tilfredse med – og som andre måske kan fristes og inspireres af.
 • Finder gruppen sig ude af stand til at starte eller føre et virksomt liv kan den vælge at gå i
  dvale for kortere eller længere tid, fusionere – eller genopstå på et senere tidspunkt.
 • Alle grupper er selvfinansierende og Lyngby Fotoklub påtager sig ikke udgifter som ikke på
  forhånd og skriftligt er godkendt af bestyrelsen.
 • Finder et flertal af gruppemedlemmerne aktivitetsniveauet utilstrækkeligt kan gruppen
  anmode om at bestyrelsen udpeger en ny T og eller TM med mindre gruppen ikke selv af sin
  midte kan udpege en ny.
 • Sidste punkt på en cafeagenda er altid: ”Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper” en god
  mulighed for at gruppen kan orientere om sit virke når den har noget på hjerte.
 • 2 gange årligt, midtvejs i sæsonen og 2 uger før afslutningen sender gruppen en kort
  statusrapport til bestyrelsen – om hvordan det går.
 • T og TM er ansvarlige for gruppens daglige virke, (frem)drift og aktiviteter, holder periodevis

klubbens bestyrelse (+Ove i begyndelsen) orienteret om gruppens aktiviteter. I starten via mail
og når rutinen er sat op via gruppens afsnit på hjemmesiden. T og TM ansvaret kan
sagtens gå på omgang blandt gruppens medlemmer.

Her er tilslutningen pr. 15.9.2014 til de enkelte grupper:

Fokusgrupper 15 sept 2014