Om Lyngby Fotoklub

 

Et kort tilbageblik
Lyngby Fotoklub, der oprindelig hed “Kreativ foto – Lyngby”, blev stiftet den 27. november 1974 af en flok fotogale og entusiastiske fotohandlere fra Lyngby og nærmeste omegn. Klubben har eksisteret lige siden, og derfor kan vi i år holde 40 års jubilæum, hvilket vi markerer med en flot udstilling på Staldloftet på Sophienholm fra den 7. til den 21. september.

I begyndelsen holdt klubben til på det lokale bibliotek, men flyttede senere til Virum Skole, hvor vi fortsat holder til. Der var fra starten af masser af engagement og virkelyst, så klubbens medlemmer byggede selv de nødvendige faciliteter, blandt andet det på den tid helt uundværlige mørkekammer.

Klubbens formål
Klubbens formål var, og er fortsat, “at samle personer med interesse for foto og skabe et fællesskab for fremme af denne interesse gennem oplysning og inspirerende virksomhed med sigte på frivillig, uafhængig produktion af kreativ fotografi”, som det så smukt hedder i vedtægterne. Det har været udgangspunktet for vores aktiviteter, der ikke har ændret sig meget gennem de snart 40 år, klubben har eksisteret, selvom analog-kameraer, råfilm og fremkalderudstyr i dag er blevet erstattet af digital-kameraer, avanceret software og blækprintere. Det er fortsat den fælles interesse for fotografiet og det at fange og skabe det gode motiv, der er drivkraften og det, der binder os sammen.

Hvad laver vi?
Der er klubaften en gang om ugen i perioden fra september til maj, og her står den typisk på enten teknikaften, billeddiskussion, fælles billedbehandling, foredrag, undervisning, udstillingsbesøg, fototur eller den interne, tilbagevendende konkurrence “Månedens billede”. Gennem årene har vi også afholdt flere udstillinger, specielt i forbindelse med klubjubilæer.

Lyngby Fotoklub og omverdenen
Lyngby Fotoklub er medlem af Selskaber for Dansk Fotografi (SDF)Region Nord (en sammenslutning af fotoklubber i Storkøbenhavn og Nordsjælland) og Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP), . Via medlemskaberne kan klubbens medlemmer deltage i de konkurrencer, SDF og Region Nord afholder og i diverse internationale konkurrencer.

Fremtiden
Hvor interessen for det at fotografere var jævnt dalende frem mod årtusindskiftet, er den med muligheden for at fotografere digitalt vokset helt enormt. Det betyder, at vi i Lyngby Fotoklub i dag er oppe på sit højeste medlemstal nogensinde, og for første gang i klubbens historie må man nu på venteliste for at blive medlem. Så selvom klubben med 40 år på bagen ikke just kan kaldes en vårunge, tyder alt på, at den også vil bestå i mange år fremover.

Lyst til at blive medlem?
Optagelse af nye medlemmer finder sted to gange om året, i februar og september måned. For tiden optages dog ikke nye medlemmer, men der er etableret en venteliste for personer der har udtrykt eller udtrykker ønske om optagelse; der er pr. januar 2015 13 personer på listen. Ansøgning om optagelse stiles til Bestyrelsen for Lyngby Fotoklub og sendes (via e-mail) til formand@lyngbyfotoklub.dk , billedsekretaer@lyngbyfotoklub.dk og kasserer@lyngbyfotoklub.dk.

Ansøgningen skal indeholde begrundelse(r) for ønsket om optagelse, et fotografimæssigt kort curriculum vitae (CV) og tre billeder som ansøgeren er glad for, i enten papirversion eller digital form.

Lyngby Fotoklub, juni 2015