Fotomuligheder 2017

 

Region Nord

Her er konkurrence datoerne 2016 – 2017:

15/8-2016 Papir 1 Afsluttet  Afsluttet
03/10-2016 Digital  Afsluttet Afsluttet
9/1-2017 Papir 2 Sidste  upload 6/2-2017 Bedømmelse 9/3-2016
20/2-2017 Serier Sidste upload 20/3-2017  Bedømmelse 25/4-2016

 

Billeder indleveres til Bjarne i god tid før sidste dato

Deltagergebyr kr. 15 pr. billede afleverer du til din klubs billedsekretær (Bjarne)

Klubben (Bjarne) betaler så derefter samlet til Region Nord

 

Konkurenceregler 2016 / 2017

01.    

Hver klub kan deltage med et ubegrænset antal billeder. Højst 2 billeder eller serier pr. fotograf. Dette gælder også fotografer, der er medlem i flere klubber. Den enkelte fotograf skal uploade de filer som er grundlag for de billeder fotografen ønsker at deltage med. Ved registreringen skal fotografen give sine billeder en titel, der skal være den samme som anført på bagsiden af de tilsvarende papirbillede

 
02.    

Billederne indleveres klubvis til RNF’s billedsekretær senest på den fastsatte afleverings-dag, med en besked om klub og antal billeder. Se Konkurrence info for de enkelte konkurrencer. Er der uoverensstemmelse mellem indleverede og registrerede billeder tager RNFoto'sbilledsekretær kontakt til klubbens billedsekretær. For sent indleverede billeder kan afvises.

 
03.    

Fotografen har det fulde juridiske ansvar for sit værk.

 
04.     Region Nord Foto må offentliggøre alle indsendte konkurrencebilleder.
 
 
05.     Et billede eller en serie kan kun deltage én gang i RNFoto’s konkurrencer, uanset om det er antaget eller ej. Der er dog én undtagelse: Et billede der før har deltaget som en del af en serie må bruges igen som enkeltbillede..Ligeledes må et enkeltbillede der før har deltaget bruges igen som en del af en serie. Efterfølgende må billedet ikke længere anvendes.
 
 
06     Dommere hentes udenfor RNFoto’s rækker. Dommeren kommenterer de 40 bedste billeder, ved konkurrence i seriedog kun de 20 bedste serier. De 10 bedste billeder og serier placeres i rækkefølge fra nummer 10 til nummer 1.
 
 
07.     Der kan afleveres både farve- og monochrome billeder i alle kategorier. Digitale billeder defineres som billedfiler afleveret i JPEG/JPG format. Gældende for både papir- og serier er: Der må kun opklæbes ét fotografisk billede på hvert stykke karton. Digitale billeder må kun bestå af ét fotografisk billede i en billedfil. I et fotografisk billede må gerne indgå sammenkopierede elementer.
 
 
08.     Papirbilleder skal være opklæbet på let, stift støttekarton med maksimal tykkelse 2,5 mm, og billedets ydre mål må maksimalt være 30 x 40 cm. inklusive passepartout. På billedets bagside skal være en opad-pil, og nederst i højre hjørne sættes den printede label. 
 
 
09.     Digitale billeder afleveres ved upload under fanen "Konkurrencer", "Deltag i konkurrence". Billedfilerne skal være JPEG og må maximum være 1920 pixels i bredden og 1080 pixels i højden, og max 2,0 Mb.
 
 
10.     En billedserie skal bestå af minimum 3 og maksimum 6 papirbilleder. Registreringen skal ske i rækkefølge, fordi billederne får tildelt et rækkefølge nummer, som følger f.eks. ved tre billeder i en serie mærkes billederne 1 af 3, 2 af 3 og 3 af 3. Der gælder samme regler for opklæbning og mærkning som ved konkurrencer i papirbilleder.
 
 
11.     Bestyrelsen kan fastsætte et emne for en konkurrence. Hvis intet er anført, er emnet frit.

 

Den Nationale – SDF 

Den Nationale – regler

”Den Nationale” afvikles en gang årligt og vises som udstilling i forbindelse med SDFs landsmøde. Kun medlemmer af SDF, personlige medlemmer og klubmedlemmer, kan deltage i Den Nationale. Passive støttemedlemmer og medlemmer der er i kontingent restance kan ikke deltage. I de to ekstra kategorier er der faste emner, i alle andre kategorier der frit emne.

Entryform

Entryform er digital og registreringen foregår via dit login på sdf.dk. Entryform registreres elektronisk. I tilfælde af manglende login sendes en mail til webmaster (Alle SDF-medlemmer har en profil)

Indsendelsesfrist 

Sidste indsendelsesfrist for papirbilleder og Digitalbilleder er den 10. maj (i 2016). 

Lyd/billedserier tilmeldes via sdf.dk senest en måned før landsmødet.

Det helt frie billede tilmeldes og indleveres på landsmødet.

Gebyrer

For deltagelse i 1 kategori    betales kr 185
For deltagelse i 2 kategorier betales kr 200 
For deltagelse i 3 kategorier betales kr 215 
For deltagelse i 4 kategorier betales kr 230 
For deltagelse i 5 kategorier betales kr 245
For deltagelse i 6 kategorier betales kr 260
For deltagelse i 7 kategorier betales kr 275
For deltagelse i ”Det helt frie billede” kr 90
For deltagelse i lyd/billede kr 90

Gebyret indbetales både for klubmedlemmer og personlige medlemmer via kontooverførsel til SDF´s konto 1551-5507677 som beskrevet i entryformen.
Gebyret for Lyd/billede overføres ligeledes ved indleveringen, og Lyd/billede betales på landsmødet.

Antal

Hver author må deltage i alle kategorierne med følgende antal:
Op til 4 billeder i hver af de nedenstående kategorier: 
Monochrome-papir 
Farve-papir 
Monochrome-digital 
Farve-digital

Ekstra kategorier

I de ekstra kategorier, der er aktive, kan du indsende 4 billeder i hver kategori.
I de 2 ekstra kategorier kan du indsende både monochrome og farve eller et mix af disse.

Serier

Op til 2 serier á 3-6 billeder.

“Det helt frie billede”
Author kan samlet indlevere højst 4 værker

Lyd/billede

Author kan samlet indsende højst 4 værker

Størrelse og montering

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm. Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt.

Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm.

Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelser vil ikke deltage i bedømmelsen. 

Mærkning

Alle papirbilleder skal forsynes med dertilhørende label generet via registreringsprofilen på sdf.dk. samt tydelig markering af op med

en pil i øverste venstre hjørne på bagsiden.

Billedtitel, klubnavn og autors navn eller adresse må ikke fremgå af billedets forside.

Desuden skal der uploades en digital fil af alle billederne for at deltage, se mere på sdf.dk (gælder kun Den Nationale) 

 

Kategorier

OBS: For alle kategorier gælder, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra billeder taget af fotografen selv.

Monochrome-papir

Analoge eller digitale billeder, der på normal betragtningsafstand fremstår monochromt.
Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen.
partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome.  

Farve-papir

Analoge eller digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

Digital-monochrome:

Digitale billeder, der ved fremvisning fremstår monochromt.
Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome. Billederne vil blive bedømt i to seperate puljer: ”Digital farve” og ”Digital monochrome”. 

Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 mb.

Digital-farve:

Digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome. 

Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 mb.

Serier (Papirkategori)

Kategorien serier defineres som: En sammenhængende serie af billeder, der beskriver et emne efter eget valg. Antallet af billeder i serierne er fastsat fra 3 til 6 billeder.
Der kan deltages med serier bestående af såvel sort/hvid billeder som farvebilleder. De enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med A, B, C osv. på bagsiden i læseretningen for at markere rækkefølgen.

Natur

Regler for Natur fotografi gældende for Den Nationale samt SDF anerkendte saloner/udstillinger.
Reglerne for kategorien Natur tager udgangspunkt i FIAP’s regler. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende. 

Definition: Naturfotografi beskriver vilde dyr og vilde ukultiverede planter i naturlige omgivelser, Ligeledes beskrives den brede variation af naturlige fænomener lige fra geologiske fænomener over insekter og andet levende til vand i alle dets former.

Fotografi af dyr mv., som regnes for husdyr, eller af dyr som holdes i bur eller indhegning, samt af kultiverede planter, må ikke deltage. Minimale spor af menneskelig tilstedeværelse i fotografiet kan accepteres, specielt ved skildring af dyr/fugle, som lever i omgivelser ændret af mennesker, (f.eks. storke ved rede). Spor af menneskelig tilstedeværelse er ligeledes acceptabelt ved skildring af naturfænomener som orkaner, tsunamier, vulkanudbrud og lign. – hvor naturen tager områder præget af menneskelig aktivitet tilbage igen.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller dyr og fugle mv. i aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Naturbilleder, som fremstår unaturligt, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af Naturfotografi reglen om kloning eller brug af fremmede billedelementer som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel.
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (Naturkategorien).  Points opnået i Naturkategorier i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF ́s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidige naturkategorier på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået på Natur kategorier på FIAP og SDF anerkendte saloner/ udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points på Naturkategorier i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler. 

Definition Photojournalism 

Reglerne for kategorien Photojournalism tager udgangspunkt i PSA’s regler, som også FIAP følger. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende. 

Fotojournalistiske billeder er billeder med informativt indhold og følelsesmæssig påvirkning, herunder menneskelig interesse, dokumentation og spot nyheder. Det journalistiske indhold i billedet skal vægtes højere end billedlig og teknisk kvalitet. Af hensyn til troværdigheden kan billeder, som fordrejer eller manipulerer sandheden, såsom manipulation for at ændre emnet, eller situationer, som er oprettet eller opstillet med henblik på fotografering, ikke deltage i kategorien Photojournalism.

Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed): 

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel. 
 

Definition Phototravel

Et billede i kategorien Photo Travel skal udtrykke en følelse af en tid og et sted, og skildre et land, dets særpræg eller kultur i sin naturlige tilstand. Der er ingen geografiske begrænsninger. Closeup billeder af personer eller genstande skal omfatte det skildredes genkendelige miljø og omgivelser. Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable. 

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. 

Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere

f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt. 

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed): 
Fotografen skal være i besiddelse af en  original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel. 

 
Definition Landskab 

1) Naturlige landskabsformer, så som følgende temaer:

BakkelandskabBjerglandskabKarstlandskab (særpræget landskab dannet ved opløsning af kalkbjergarter i nedbørsrige områder), MarsklandskabØrkenlandskabÅdalslandskabKyst.

2) Kulturlandskaber, som følgende temaer:

AgerlandEngHedeLøvengMaki (plantesamfund), Overdrev.

Krav:

Temaet skal udgøre hovedvægten af billedfladen. Billedet må gerne vise tilstedeværelsen af mennesker, dyr og maskiner, men ingen af disse dele må dominere billedet. Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Der må ikke tilføjes eller fjernes elementer i forhold til originalen, eneste undtagelse er begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Der må gerne foretages justeringer, også partielle, med det formål at fremhæve væsentlige elementer i billedet, f.eks. dæmpning af en lys himmel. Der må også gerne anvendes teknikker som HDR og panoramabilleder sammensat af flere på hinanden følgende eksponeringer. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed): 

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel. 
 

Det helt frie billede

Værker, der adskiller sig fra almindelige todimensionelle billeder og således ikke vil kunne deltage i kategorierne monocrome eller farvepapirbilleder kaldes ”Det helt frie billede”.
Der skal være et væsentligt indhold i et ”helt frit billede” der er fremstillet af fotografisk vej. Der er ingen begrænsninger i størrelse og udførelse af værkerne, men de skal sættes op og fjernes af autor.
 

Lyd/billede

Billedserie ledsaget af lyd, fremstillet digitalt og som vises som lyd/billede serie på projektor som eksekverbar fil. Der lægges vægt på samspillet mellem billedsiden og lydsiden.

Regler for lyd/billede:

– Autors navn, klubtilhørsforhold eller PM-Nummer må ikke fremgå af serien.
• Maks. længde: 6 min.
• Maks. format: 1920×1080 px.
• Enkeltbilleder skal vises i mindst 0,5 sekunder.
• Der må kun benyttes stillbilleder i serien.
• Det er tilladt at rotere, panorere og zoome i billederne så længe grundlaget er stillbilleder.
• Der må afleveres op til 4 serier pr. autor.
• Afleveringsfrist: Senest 1 måned før landsmødet som anvist på hjemmesiden.
• Serierne sendes eller uploades til billedsekretæren som anvist på hjemmesiden.

Serien skal kunne afvikles på en standard-PC i Windows Media Player eller som .exe fil. eller alternativt i Quicktime. Der må ikke benyttes særlige codec’s, plugins eller programmer, der skal installeres særskilt. Det anbefales at CD’en testes på en anden maskine end den, den er fremstillet på før aflevering.

Der lægges ved bedømmelsen vægt på samhørigheden mellem lyd og billede.
I kategorien Lyd/billede må der afleveres værker, der er lavet af flere autorer kollektivt

 

 

 

Mellem Sund og Bælt – for Sjællandske klubber 

 

Indlevering/upload/tilmelding af billeder starter 5. januar 2017

sidste frist 9. april 2017

 

Fernisering 20. maj 2017

 • Kulturhuset Brønden
  Brøndby Strand Centrum 60
  2660 Brøndby Strand
 • Farve, Papir
 • Farve, Digital
 • Monokrom, Papir
 • Monokrom, Digital
 • Speciel kategori i 2017  "Mit bedste portræt”   – digitalt eller papir ?

max 4 billeder i hver kategori

 

nærmere regler – Mellem Sund og Bælt regler

 

deltagergebyr: 

For deltagelse i 1 kategori betales                            kr. 170,

For deltagelse i 2 kategorier betales                         kr. 190,-
For deltagelse i 3 kategorier betales                         kr. 210,-
For deltagelse i 4 kategorier betales                         kr. 230,-
For deltagelse i Special kategori betales                    kr. 25,- pr. billede

 

Deltagere betaler selv via overførsel

 

 

 • Deltagelse

Konkurrencen er åben for alle fotografer med bopæl vest for Øresund og øst for Storebælt, inklusive de sydlige øer samt Bornholm og naboøerne.

 • Tilmelding

Tilmelding kan alene ske på hjemmesiden www.mellemsundogbælt.dk

 • Juridik

Autorerne hæfter for det juridiske indhold af deres billeder og den afholdende fotoklub kan ikke drages til ansvar for eventuelle sagsanlæg og krav. Ved billeder sammensat af flere elementer, skal ophavs- og brugsretten til alle elementer ligge hos autor. Dette skal ved tvivlsspørgsmål kunne dokumenteres.

 • Tema og kategorier.

Temaet for billederne er frit. Billederne bedømmes i deres respektive kategorier. MSoB følger de af SDF fastsatte regler for afviklingen af bedømmelsen.

Dommernes valg er endeligt og er inappellabelt.

 • Kategorierne er:

Hver autor kan deltage med op til 4 billeder pr. kategori. I Special kategorien ”Mit bedste portræt” kan hver author deltage med 2 billeder. Specialkategori kan indeholde både monokrome og farvebilleder.

 • Farve, Papir
 • Farve, Digital
 • Monokrom, Papir
 • Monokrom, Digital
 • Speciel kategori (emne kan skifte fra år til år)

Deltagende billeder må ikke tidligere have deltaget i ”Mellem Sund og Bælt”.

 • Billederne i kategorierne PAPIR

Indlevering af fysiske billeder skal ske på foto- eller printpapir opklæbet på støttekarton egnet til ophængning (se definitioner), og i emballage der kan bruges til returnering af disse.

Billedstørrelse skal være 30 X 40 cm, 50 x 70 cm eller 60 X60 cm incl. Passepartous, andre størrelser vil blive afvist. 


De digitale billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

 • •           Billederne i Speciel kategorien SERIER (PAPIR) ”Mit bedste portræt”

Der kan indgå både farve og monokrom.

Indlevering af fysiske billeder skal ske på foto- eller printpapir opklæbet på støttekarton egnet til ophængning (se definitioner), og i emballage der kan bruges til returnering af disse.

Billedstørrelse skal være 30 X 40 cm, 50 x 70 cm eller 60 X60 cm incl. Passepartous, andre størrelser vil blive afvist. 

De digitale billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

 

 • Filupload

Retningslinjer for filupload:

Navngivning af fil er fri (men skal udfyldes), dog må autors navn ikke indgå som del af navnet.

Kun jpg/jpeg filer accepteres.

De uploadede billeder skal kunne reproduceres til trykte medier (300 dpi).

Digitale billeder må højst være (B * H) 1920px x 1080px.

Farverummet skal være sRGB.

Max. billedstørrelse er 50 Mb

Systemet skalerer selv billeder, men dommerne har adgang til den originale fil.

 • Præmiering

I hver kategori uddeles:

Der uddeles SDF medaljer og diplomer.

1 guldmedalje, 1 sølvmedalje, 1 bronzemedalje.

Dommerne kan i hver kategori tildele 1 personligt dommerdiplom samt et fælles dommerdiplom.

 • Dommere

Dommerne forpligter sig til at følge de til enhver tid gældende regler for billedbedømmelse som beskrevet af SDF.

 • Brug af indleverede billeder.

Billeder uploadet til konkurrencen forbliver på www.mellemsundogbælt.dk og kan ikke kræves slettet af autor. Autor kan via sin brugerprofil vælge om billederne må vises i det offentlige galleri. Originalfilerne kan kun ses af dommere og billedsekretær. De kan frit bruges til promovering af konkurrencen og udarbejdelse af katalog.

 • Sidste frist.

Alle tidsfrister for upload, indlevering, betaling mv. vil fremgå af ”MSoB info”.

 • Deltagergebyr

Deltagergebyr vil fremgå af ”MSoB info”.

 • Indbetaling

Indbetaling af deltagergebyr vil fremgå af ”MSoB info”.

 • Mærkning af billeder

Papirbilleder skal mærkes med labels som kan downloades fra konkurrencens hjemmeside samt med tydelig angivelse af retning med en pil i øverste venstre hjørne

 

 

Definitioner

 

MONOCHROME BILLEDER

I denne kategori placeres:

Sort/hvide billeder der er fremstillet digitalt eller analogt.

Monochrome billede er billeder i én farve (hvid regnes ikke som en farve) og gråtoner.

Billeder tonede i mere end en enkelt farve, herunder Sepia, Bruntoning, Cyanotype, Selenium tone og lignende flertonede effekter vil blive placeret i kategorien farve.

FARVEBILLEDER

Heri indgår flerfarvede billeder samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

SERIER

En serie kan bestå af 3 til 6 billeder der i emne danner en helhed, og bliver bedømt som ét værk. Hvert billede i serien skal være et separat billede. Er der flere motiver (billeder) på ét ark, vil de indgå i relevant kategori (farve eller monochrome). Serier kan være enten farve eller monochrome.

PORTRÆT

Det er et billede af et menneske. Der er nogle billeder, hvor omgivelserne er ligeså vigtige som menneskene. Der er andre billeder, hvor handlingen er vigtig. Der findes billeder, hvor kroppen er vigtigere end ansigtet. Nogle hvor situationen er vigtigere end personen. Et portræt udelader alle disse ting – personens ansigt bliver det vigtigste. Det er det, man normalt vil kalde et portræt. Et portræt er endvidere altid et portræt af nogen. Det forestiller et bestemt menneske, som lever eller har levet. 

UDSTILLING

Papirbilleder skal afleveres opklæbet på let støttekarton egnet til ophæng. Hermed menes, at kartonet skal være tilstrækkelig stift, så billederne ikke buer ved ophængning. Det samlede billede må ikke være tykkere end maks. 3 mm. Billedet må ikke opklæbes på fiberplader af nogen art.

 

Billeder der ikke overholder disse regler, vil ikke deltage i bedømmelsen.

 

 

Golden Digital Salon

 

Næstved Fotoklub (Naestved Photo Club ) cordially invites photographers from all over the world, 

amateurs as well as professionals, to participate in the 

5’th Golden Digital Salon 2016

Conducted in accordance with PSA and FIAP  requirements.

 

Salon website : www.the-golden.dk

Salon e-mail   : thegoldendigital@gmail.com

Webmaster     : Tage Klee, Denmark 

Chairman        : Freddie Hansen, Denmark, EFIAP, MSDF/b, ESFIAP, HonMSDF  

Assistants       : Mariann Jensen Düring, Denmark,  ESDF, AFIAP

                        Jonas D. Madsen, Denmark,  ASDF,  EFIAP

                        Niels Dentrup, Denmark

Treasurer        : Mogens Hansen, Denmark

 

Sections:

The Salon has 2 sections (Projected Images) :

C: Colour (open, PID color)
M: Monochrome (open, PID mono)

Each entrant may submit a maximum of four ( 4 ) entries in each section.

 

Calendar

Closing date:                      August 7. 2016 (24:00 local time) GMT+1

Judging:                             August 21. 2016

Notification:                       September 4. 2016

Public Presentation:          October 29+30. 2016, Naestved, Denmark.

Catalogue posted:              November 6. 2016

 

Entry Fees

One Section: EURO  20.00 /USD 25.00 / DKK 150.00

Two Sections: EURO 25.00 / USD 30.00 / DKK  200.00

 

Payment:

Payment by PayPal after submitting the images via www.the-golden.dk  When your submission has been completed, a confirming e-mail will be sent to you. No other method of payment is possible.

Judging:

An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging in that section. The decision of the judges is final.Presentation of projected images will be made by multimedia projector(NEC LT280) with a resolution 1200 x 800 px

Panel of judges :

C: Colour  Section :

Mads Henriksen – AFIAP, Copenhagen – Denmark

Erik Holmgaard – EFIAP, ESDF. Esbjerg – Denmark

Peter Gjevert – AFIAP, ASDF. Roskilde – Denmark

 M: Monochrome Section:

 Joergen Kryger Hansen – EFIAP, ESFIAP, ESDF. Maribo – Denmark

 Ida Refsgaard – MSDF. Esbjerg – Denmark

 Jørgen Jacobsen Herlev – Denmark

 

Conditions of Entry

The exhibition is open to anyone; however, an entry may be rejected when the sponsoring organisation or its agent, in its reasonable discretion, believes the entry does not conform to the exhibition rules and conditions. 

Entries are limited to not more than 4 images per section, category, or class. An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging in that section. 

Entries must originate as photographs (image-captures of objects via light sensitivity) made by the entrant on photographic emulsion or acquired digitally. By virtue of submitting an entry, the entrant certifies the work as his own (aliases are not permitted).  The entrant permits the sponsors to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition. This may include low resolution posting on a website.  Note: Entrants who indicate that their images may not be reproduced or used “will not be eligible for awards” or inclusion in audio-visuals of the exhibition “and could be subject to disqualification” by the exhibition sponsors. 

The exhibition assumes no liability of any misuse of copyright. Images may be altered, either electronically or otherwise, by the maker. All final work must be on electronic file.  

No title or identification of the maker shall be visible anywhere on the face of an image, print mat or mount entered in a PSA Recognized exhibition. 

Each image must have a unique title. Once an image has been accepted in a PSA Recognized exhibition, that same image, or a like “in camera” or a “reproduction” duplicate of that image: 1) May not be re-entered in any section of the same Division Star Ratings class in that exhibition regardless of media, format, or title. 2) May not be re-titled for entry in any other PSA Recognized exhibition. 

Words such as “Untitled” and “No Title” are not acceptable as part or all of an image’s title, nor are camera capture filenames. 

By submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection the following terms: 

That the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP, 
That FIAP will use any means at its disposal for this undertaking, 

That any refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP, 

That in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. 

It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual investigations.  

Entries not following these instructions , will be disqualified !

Technical requirements:

Format and size:

All entries must be submitted through “The Golden Digital” website: www.the-golden.dk

The image file format is to be JPEG (Color profile sRGB ) 

The dimensions must not exceed 1200px ( horizontal)  x 800 px (vertical). Maximum file size : 1 MB

Please check all image sizes before submission.

Entry and filenames:

Filename :  Please follow the instructions during upload on web-site.

Title        :  Image title should be as you would want it to appear in the catalogue, using the Latin alphabet. Words such as “Untitled” and “No Title” are not acceptable as part or all of an image’s title, nor are camera capture filenames. 

Monochrome definition:

FIAP: A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. 

A black and white work toned entirely in a single colour will remain a monochrome work able to stand in the black and white category; such a work can be reproduced in black and white in the catalogue of a salon under FIAP Patronage. 

On the other hand a black and white work modified by a partial toning or by the addition of one colour becomes a colour work (polychrome) to stand in the colour category; such a work requires colour reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.

 

PSA :  An image is considered to be Monochrome only if it gives the impression of having no color (i.e. contains only shades of gray which can include pure black and pure white) OR it gives the impression of being a greyscale image that has been toned in one color across the entire image. (For example by Sepia, red, gold, etc.)

A greyscale or multi-colored image modified or giving the impression of having been modified by partial toning, multi-toning or by the inclusion of spot coloring does not meet the definition of monochrome and shall be classified as a Color Work.  

 

Catalogue:

Each entrant will, free of charge, receive a high quality salon catalogue on DVD suitable for PC/MAC computers – including 8 pages (10×10 cm) booklet.

Previous exhibition catalogue was awarded 3S star  from FIAP

 

Awards :

 

1 x PSA Gold Medal

1 x FIAP Gold Medal

1 x PSA Silver Medal

1 x FIAP Silver Medal

1 x PSA Bronze Medal

1 x FIAP Bronze Medal

1 x SDF Gold Medal

1 x SDF Silver Medal

1 x SDF Bronze Medal

1 x GOLDEN Gold Medal

1 x GOLDEN Silver Medal

1 x GOLDEN Bronze Medal

2 x PSA Ribbon

5 x FIAP Ribbon

5 x SDF Diploma

5 x GOLDEN Diploma

7 x GOLDEN Silver Medals

                    Best Humour; Best Essay; Best Action; Best Act; 
                    Best Nature; Best Landscape; Best Portrait

1 x GOLDEN Silver Medal Best Author each section

1 x GOLDEN Bronze Medal Best Danish Author each section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk mesterskab – for de Nordiske nationalforbund 

• Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF 

• Norsk Selskap for Fotografi – NSFF 

• Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL 

• Selskabet for Dansk Fotografi – SDF

 

Must:   Skal være medlem af et af ovennævnte forbund

 

Konkurrenceregler 

Der konkurreres i to digitale sektioner

Farve (A)

Sort/hvid (B)

Det Nordiske Fotomesterskab er en konkurrence mellem de enkelte fotografer i Norden, tilhørende respektive nationale landsforbund, RSF, NSFF, SKsL og SDF.

Hver fotograf kan deltage med op til fire billeder pr. sektion. Det samme billede kan ikke bruges i en anden sektion.

Ved at indsende fotos til konkurrencen accepterer fotografen, at billederne bruges af arrangøren i forbindelse med visning og fremme af denne og fremtidige konkurrencer.

Et billede kan afvises, hvis juryen eller konkurrenceudvalget mener, at billedet ikke følger reglerne for konkurrencen eller på anden måde betragtes som afvigende.

Arrangøren påtager sig intet ansvar for misbrug af ophavsret.

Billedfilerne skal være i formatet jpg, med største format 1.920 . 1.080 (længde . bredde) og størrelsen må ikke overstige 2 MB.

Motivområdet er frit og billederne må ikke være prisbelønnede eller udvalgt til visning ved tidligere Nordisk Fotomesterskab. Billeder, der er næsten identisk med tidligere belønnet billede, kan ikke deltage igen.

Registrering og upload 

Deltagerne registrerer deres deltagelse og uploader billeder digitalt via: 

www.nordic.photo

Tilmeldingsafgift 

Tilmeldingsafgiften er € 10,00 for at deltage i én gruppe, og € 15,00 ved deltagelse begge grupper.

Tilmeldingsgebyret betales via PayPal til payment@nordic.photo

Kalender 

Sidste dato for upload: 15. april 2017.

Resultater vises på www.nordic.photo: 15 maj 2017.

 

Digitale internationale konkurrencer

Mere end 130 internationale